Destination Halmstad

Tillsammans med näringslivet och övriga intressenter verkar vi aktivt för utvecklingen av hela Halmstads kommun inom näringsliv, turism, möten och evenemang.

För besöksnäring

Nu finns en egen del på vår webbplats för dig inom besöksnäringen. Här samlar vi information, tips och allt kring vårt gemensamma arbete med Halmstads besöksnäringsstrategi 'Strategi 2030'. 

Gästnätterna i Halmstad öka under 2019

Tillväxtverket har redovis gästnattsstatistiken för 2019 och det ser positivt ut för Halmstad och Halland.

Person läser karta på fält

Turista Hemma sommaren 2020

Anmäl ditt besöksnäringsföretag till somamrens Turista Hemma. Sista anmälningsdag 31 maj.

Avdelningar