Destinationsutveckling

Att aktivt utveckla en destination ger tydliga vinster för samhället i stort. Turismen är en stark tillväxtbransch – som skapar dessutom nya arbetstillfällen med stark lokal förankring.

Läs mer om hur vi arbetar med destinationsutveckling och Halmstads Besöksnäringsstrategi – strategi 2030.

Camilla Axelsson


Camilla Axelsson
Destinationsutveckling kultur. Projektledare
Mobil: 072-974 33 59
E-post: camilla.axelsson@halmstad.se

Juli Jönsson


Julia Jönsson
Koordinator
Mobil: 070-553 74 28
E-post: julia.jonsson@halmstad.se

Johan Persson
Destinationsutveckling natur, kust och hav. Destinationssäljare
Mobil: 072-208 26 28
E-post: johan.persson@halmstad.se

Golfhuvudstaden

För att ta vara på Halmstads starka position inom golfen startade Destination Halmstad projektet Golfhuvudstadenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i oktober 2012. Syftet är att stimulera besöksnäringen i Halmstad och främja tillväxt med fler arbetstillfällen i förlängningen.

Webbplats: www.golfhuvudstaden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster en del av destiantionhalmstad.se

Camilla Axelsson


Camilla Axelsson
Destinationsutveckling och Projektledare, Golfhuvudstaden
Mobil: 072-974 33 59
E-post: camilla.axelsson@halmstad.se