Marknad

Marknadsavdelningen är en stödfunktion inom Destination Halmstad.

Marcus Andreasson


Marcus Andréasson
Chef Marknad
Mobil: 072-150 35 22
E-post: marcus.andreasson@halmstad.se


Lisa Berggren


Lisa Berggren

Kommunikatör
Mobil: 073-387 77 43
E-post: lisa.berggren@halmstad.se


Lasse Partanen


Lasse Partanen

Kommunikatör
Mobil: 070-844 56 41
E-post: lasse.partanen@halmstad.se


Karin Nyroos


Karin Nyroos
Kommunikatör och destinationsutveckling
Mobil: 072-085 05 75
E-post: karin.nyroos@halmstad.se


Åsa Elofsson


Åsa Elofsson

Kommunikatör
Mobil: 070-60 19 467
E-post: asa.elofsson@halmstad.se

 

Mikael Börner


Mikael Börner

Kommunikatör
Mobil: 076-697 62 21
E-post: mikael.borner@halmstad.se


Camilla Axelsson


Camilla Axelsson
Projektledare och destinationsutveckling
Mobil: 072-974 33 59
E-post: camilla.axelsson@halmstad.se