Möte

I Halmstad kan du hålla möten, konferenser och kongresser av alla storlekar, både i city och med naturen runt knuten. Med vår hjälp får du all information du behöver för att arrangera ett möte i Halmstad.

Halmstad Convention Bureau har till uppdrag att stötta dig som vill arrangera ett möte. Det innebär att vi hjälper dig att hitta de bästa alternativen, säkerställer att staden och våra anläggningar har möjlighet att ta emot ditt möte samt preliminärbokar boenden och anläggningar. Om du är intresserad guidar vi dig på en visning där du får uppleva våra anläggningar och möta de som arbetar där.

Stöd till arrangörer

Halmstad Convention Bureau stöttar arrangörer som är intresserade av att förlägga sitt stora möte eller evenemang i Halmstad och regionen. Med stora möten menar vi fler än 50 deltagare och minst en övernattning. Mötet ska också rotera mellan städer i Sverige eller i utlandet.

Vår kompetens, erfarenhet och vårt nätverk är viktig för arrangörer och vi delar gärna med oss. Vi har också kännedom om stora möten och evenemang långt innan de blir officiella och kan därför hjälpa dig när du väljer datum.

Stöd till värdar

Vi stöttar dig som vill vara med och ta hem din organisations nästa stora möte eller evenemang till Halmstad. Ofta hjälper vi dig som är engagerad i en förening eller branschorganisation. Din förening eller organisation håller regelbundet stora möten som roterar runt i Sverige eller utlandet. Med stora möten menar vi fler än 50 deltagare och minst en övernattning.

Att genomföra ett möte på hemmaplan har flera fördelar. Framförallt innebär det att fler från den lokala organisationen kan delta och därmed ta del av kompetensutveckling och ett större nätverk. Det sätter även ljus på den specifika verksamheten som bedrivs, vilket ger möjlighet att visa verksamheten för en nationell eller internationell publik.

För att värva ett möte följer man ofta ett speciellt ansökningsförfarande. Vi vet hur hela processen går till och stöttar dig längs med vägen.

Våra tjänster

Våra tjänster är en kommunal service med syfte att utveckla Halmstad som mötes- och evenemangsstad. Därmed är alla våra tjänster kostnadsfria.

Våra tjänster är:

  • Vi bistår med information som visar vad Halmstad och regionen har att erbjuda.
  • Vi introducerar dig till relevanta personer, nätverk, aktörer och organisationer för att skapa större effekter av ditt möte.
  • Vi arrangerar studiebesök och visningar då vi presenterar möteslokaler, boenden, arenor och annat relevant för mötet.
  • Vi ger råd kring hur ditt möte kan marknadsföras.
  • Vi stöttar lokala ambassadörer och värdar som arbetar för att fler möten ska äga rum i Halmstad.
  • Vi säkerställer att Halmstad kan ta emot ditt möte genom att uppskatta behov och preliminärboka anläggningar, boenden och annat.
  • Vi hjälper dig att utvärdera mötet och ger råd kring hur det kan utvecklas.