Nätverk och samarbetspartners

Våra nätverk och våra samarbetspartners är viktiga för oss. Halmstad Convention Bureau är medlem i nationella och internationella nätverk och har många samarbetspartners.

Swedish Network of Convention Bureaus

Halmstad Convention Bureau är medlem i det svenska nätverket för Convention Bureaus, Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Nätverket arbetar för att utveckla den svenska mötesindustrin och har två fokusområden: affärsnytta och kunskapsutveckling.

Nätverket analyserar löpande mötesindustrin i Sverige. 2017 arrangerades det 588 kongresser i Sverige. 333 av dessa var nationella och 255 internationella. Totalt deltog cirka 180 000 deltagare på kongresserna som tillsammans genererade mer än 984 miljoner i turistekonomiskt värde (vad deltagarna spenderar under kongressen).

Partners

Att vara en attraktiv plats för möten och evenemang kräver samverkan inom den lokala näringen. En stabil förankring i näringslivet ger också förutsättningar för utveckling av verksamheten. Därför samarbetar Halmstad Convention Bureau med flera aktörer genom partnerskap.

Våra partners är verksamma i flera branscher; kommunikation, hotell, restaurang, mötesanläggningar, arenor, evenemangsföretag, region och högre utbildning. De är med och påverkar, upprätthåller och utvecklar Halmstad som en attraktiv evenemangs- och mötesstad, såväl nationellt som internationellt.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av ett samarbete.

Strategiska partners

Partners