Nätverk och samarbetspartners

Våra nätverk och våra samarbetspartners är viktiga för oss. Halmstad Convention Bureau är medlem i nationella och internationella nätverk och har många samarbetspartners.

Swedish Network of Convention Bureaus

Halmstad Convention Bureau är medlem i det svenska nätverket för Convention Bureaus, Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Nätverket arbetar för att utveckla den svenska mötesindustrin och har två fokusområden: affärsnytta och kunskapsutveckling.

Nätverket analyserar löpande mötesindustrin i Sverige. 2017 arrangerades det 588 kongresser i Sverige. 333 av dessa var nationella och 255 internationella. Totalt deltog cirka 180 000 deltagare på kongresserna som tillsammans genererade mer än 984 miljoner i turistekonomiskt värde (vad deltagarna spenderar under kongressen).

International Congress and Convention Association

Halmstad Convention Bureau är medlem i det internationella nätverket International Congress and Convention Association (ICCA)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I ICCA finns världens ledande leverantörer och arrangörer av internationella möten. Över 1100 organisationer från nästan 100 länder är medlemmar. ICCA grundades år 1963.

Halmstad gick med i nätverket 2019 som ett led i att öka attraktiviteten gentemot internationella besökare, vilket är en av målsättningarna i Halmstads besöksnäringsstrategi. Genom medlemskapet får Halmstad möjligheten att bearbeta internationella föreningar som arrangerar kongresser.

Partners

Att vara en attraktiv plats för möten och evenemang kräver samverkan inom den lokala näringen. En stabil förankring i näringslivet ger också förutsättningar för utveckling av verksamheten. Därför samarbetar Halmstad Convention Bureau med flera aktörer genom partnerskap.

Våra partners är verksamma i flera branscher; kommunikation, hotell, restaurang, mötesanläggningar, arenor, evenemangsföretag, region och högre utbildning. De är med och påverkar, upprätthåller och utvecklar Halmstad som en attraktiv evenemangs- och mötesstad, såväl nationellt som internationellt.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av ett samarbete.

Strategiska partners

Partners