Statistik

Vi följer löpande upp vår verksamhet inom möten och evenemang. Det görs dels genom de internationella och nationella mätningar som våra nätverk genomför. Vi utvärderar också specifika evenemang under genomförandet.

Att värva evenemang och möten är ett långsiktigt arbete. Det innebär att våra nutida insatser ger avkastning först några år senare. Ett möte kan värvas två till tre år innan det ska genomföras. Ett evenemang värvas ofta ännu tidigare.

Årsrapport

Vi sammanställer en årsrapport över vårt verksamhetsområde. Utgångspunkten är den nationella kongressrapportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som Swedish Network of Convention Bureauslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tar fram. Då Halmstad Convention Bureau inte bara värvar möten, utan även evenemang, ingår denna del också i vår årsrapport. Det skiljer oss från andra convention bureaus som endast arbetar med möten.

Läs vår årsrapport för 2018 härPDF.